Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Social Work Social Development 2012: Action and Impact
 


English    Swedish    French    Spanish

Följ oss på Facebook:
Facebook Stockholm 2012 – Social Work Social Development

Follow swsd2012 on Twitter

YouTube     Google +

Grupio

Studiebesök


Konferensens studiebesök organiseras kring följande teman. I registreringsformuläret har deltagarna möjlighet att markera teman de vill ta del av.

Barn unga och familj
Våld i nära relationer
Socialt arbete inom hälso- och sjukvård
Missbruk av alkohol och narkotika
Migration
Ekonomisk utsatthet
Äldreomsorg
Omsorg av personer med funktionsnedsättning
Organisation av social välfärd och utbildning inom socialt arbete
Kriminalitet och socialt arbete
World Conference on Social Work and Social Development
Social Works and Social Development IASSW ICSW IFSW