Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Social Work Social Development 2012: Action and Impact
 


English    Swedish    French    Spanish

Följ oss på Facebook:
Facebook Stockholm 2012 – Social Work Social Development

Follow swsd2012 on Twitter

YouTube     Google +

Grupio

Kansli


Vid frågor före och efter konferensen:
Allt som rör registrering, hotellbokning, sociala evenemang, hantering av abstracts, hantering av utställningar och allmän information sköts av Congrex Sweden AB.

Konferenskansli:
Ordförande för lokala organisationskommittén:
Eva Holmberg-Herrström (svenska, engelska och tyska)
Master of Laws
E-post: eva.herrstrom@icsw.org

Koordinatör för konferenskansliet:
Jöran Lindeberg (svenska, engelska och spanska)

Adress:
Stockholms universitet
Sveavägen 160, 3 tr
106 91 Stockholm

The Conference Secretariat has closed.
World Conference on Social Work and Social Development
Social Works and Social Development IASSW ICSW IFSW