Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Social Work Social Development 2012: Action and Impact
 


English    Swedish    French    Spanish

Följ oss på Facebook:
Facebook Stockholm 2012 – Social Work Social Development

Follow swsd2012 on Twitter

YouTube     Google +

Grupio

Välkomstord från de globala ordförandena


Social Work and Social Development
STOCKHOLM 2012: ACTION and IMPACT


Vi, International Association of Schools of Social Work (IASSW), International Council of Social Welfare (ICSW) och International Federation of Social Workers (IFSW), välkomnar dig till detta möte för beslutsfattare, utbildare, praktiker och studenter inom socialt arbete. Vår konferens för 2012 äger rum i 8-12 juli i Stockholm, en av världens vackraste städer.

Vi lever i en värld med mängder av konkurrerande frågor och utmaningar, till synes utan effektiva lösningar på mänskliga behov. Vårt samarbete i egenskap av tre globala organisationerna inom socialt arbete och social utveckling ger oss en möjlighet till dialog och att utveckla lösningar som vi tror positivt kan påverka livet för våra medmänniskor.

Vårt mål är att fortsätta säkerställa att ett globalt perspektiv verkligen är representerat, såväl här i Stockholm som efter konferensens slut i våra olika regioner. Vi hoppas att förmågan att lyssna på, och interagera med, kollegor från hela världen kommer att skapa en ökad känsla av solidaritet och ett ännu större engagemang för att se till att de prioriteringar som beskrivits och slagits fast i Agendan blir verklighet.

År 2010 i Hong Kong sammanstrålade våra organisationer i en första gemensam konferens för att utveckla en Global Agenda för Socialt Arbete och Social Utveckling. Agendan är nu fullbordad och dess har spridning påbörjats. I Stockholm 2012, liksom i Hong Kong 2010, är konferensens nyckelord ”möjliggöra”, ”förnya” och ”synergi”.

Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm. Vi hoppas att du vid den här konferensen – Social Work Social Development 2012: Action and Impact – kommer att inspireras till att finna tid för att engagera dig i att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart socialt system för framtiden. Kom ihåg att besöka konferensens och våra organisationers hemsidor.

Vi ser fram mot att mötas i Stockholm!

Angelina Yuen

Angelina Yuen
Ordförande IASSW
Christian Rollet

Christian Rollet
Ordförande ICSW
Gary Bailey

Gary Bailey
Ordförande IFSW
World Conference on Social Work and Social Development
Social Works and Social Development IASSW ICSW IFSW