Social Work Social Development 2012: Action and Impact
Social Work Social Development 2012: Action and Impact
 


English    Swedish    French    Spanish

Följ oss på Facebook:
Facebook Stockholm 2012 – Social Work Social Development

Follow swsd2012 on Twitter

YouTube     Google +

Grupio

Ägare och värdar


Ägare

Detta är den andra gemensamma världskonferensen av de tre ledande globala organisationerna inom det sociala området. De är alla grundade i Paris 1928 och har konsultativ status i FN.

Under mitten av 00-talet fördjupades samarbetet. Bland annat lades grunden till The Agenda, en global rörelse för att uppmärksamma och söka lösningar på vår tids viktigaste frågor. Arbetet lanserades vid den första gemensamma konferensen, Social Work and Social Development: The Agenda, som hölls i Hong Kong 2010.

International Association of Schools of Social Work (IASSW) organiserar socialhögskolor, andra eftergymnasiala utbildningar inom socialt arbete, samt utbildare inom socialt arbete. IASSW arbetar bland annat för att höja kvaliteten på utbildningar och att underlätta internationella utbyten mellan forskare.

International Council on Social Welfare (ICSW) arbetar för bättre välfärd, rättvisa och utveckling inom det sociala området. ICSW är en socialpolitisk paraplyorganisation som bland annat representerar tiotusentals organisationer på lokal nivå, nationella myndigheter och globala organisationer.

International Federation of Social Workers (IFSW) eftersträvar en ökad professionalisering av yrket genom internationellt samarbete, stödjer bildandet av fack- och yrkesföreningar för socialarbetare, och arbetar för att förbättra socialarbetares inflytande över politiken. Federationen representerar indirekt över en halv miljon medlemmar i 80 länder.


Värdar

Värdar för Social Work and Social Development 2012: Action and Impact är:

IASSW i Sverige
Svenska Nationalkommittén av ICSW
IFSW i Sverige
World Conference on Social Work and Social Development
Social Works and Social Development IASSW ICSW IFSW